Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115
třída:
v
učitel:
v
učebna:
v
|
v
rozvrh platný od: 1.11.2018
Rozvrh hodin - třída: 1.I
 
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
15:50 - 16:30
Po
 
TEV
VAL
AUL
TEV
VAL
AUL
MAT
MRV
211
 
FYZ
WAG
UFYG
ELK
LIK
MMUG
ELK
LIK
200G
CJ
KOP
200G
 
 
Út
 
ZAP
BEL
211
HW
BEL
211
ANJ
CIM
ANJp
211
ANJ
JAN
ANJz
210
FYZ
WAG
211
 
WEB
HAK
VYT4
CHE
KRA
211
WEB
HAK
VYT4
WEB
HAK
VYT4
 
St
 
EPK
HLI
VYT2
EPK
HLI
VYT2
ANJ
CIM
ANJp
211
ANJ
JAN
ANJz
210
BIO
MEL
211
ZAP
BEL
211
MAT
MRV
211
 
INF
ZEN
VYT4
INF
ZEN
VYT4
 
Čt
 
CHE
KRA
211
MAT
MRV
211
ANJ
CIM
ANJp
211
ANJ
JAN
ANJz
210
LIT
KOP
211
 
 
 
 
 
 
 
DEJ
HOU
211
DEJ
HOU
211
ANJ
CIM
ANJp
211
ANJ
JAN
ANJz
VYT3
BIO
MEL
211
ZSV
SAM
211
MAT
MRV
211